inspireert. live.

NHN op de kaart in Den Haag – In gesprek met Gijs van Dijk

WoENsdag 24 februarI, 14.00 uur

In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart, gaat de regio in gesprek met een aantal (kandidaat)-Kamerleden over hot topics in de regio Noord-Holland Noord.

Bereikbaarheid
Nederland staat de komende jaren voor een aantal nationale opgaven. Alle regio’s moeten hun steentje bijdragen aan de energietransitie, het oplossen van het woningtekort, het bevorderen van lokale werkgelegenheid en het behoud van talent in de eigen regio, en het verstevigen van onze positie op het gebied van innovatieve landbouw. Robuust verbonden en goed bereikbare regio’s zijn bij al deze ontwikkelingen randvoorwaardelijk. Om talent in de regio te houden of de druk op de woningmarkt te verlichten is goede bereikbaarheid essentieel – per auto, openbaar vervoer, en (elektrische) fiets.

Onder leiding van Thijs Pennink gaan we in gesprek met Tweede Kamerlid Gijs van Dijk, wethouder en kandidaat-Kamerlid Samir Bashara, wethouder van de gemeente Heerhugowaard Monique Stam en adviseur Friso de Zeeuw over hoe de samenwerking tussen Rijk en regio op dit dossier verstevigd kan worden en welke rol een volgend kabinet hierin kan pakken.

deel deze pagina:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Heb je vragen?

Stel ze hieronder:

cropped-favicon.png

Gijs van Dijk

PVDA Lid tweede kamer

Gijs van Dijk zit sinds 2017 namens de PvdA in de Tweede Kamer. Van Dijk hield zich de afgelopen periode met name bezig met sociale zaken en werkgelegenheid. Zijn ervaring als medewerker van de van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de FNV is daarbij een voordeel. Van Dijk maakt zich sterk voor een sociale samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Bij de aankomende verkiezingen staat Van Dijk op plek 9.

Het Noord-Hollandse Kamerlid heeft oog voor de belangen van de regio. Zo vroeg hij onlangs om opheldering nadat bekend werd gemaakt dat de gemeente Texel de komende periode flink minder financiering uit het Gemeentefonds zal ontvangen. Daarnaast ging hij onlangs op bezoek bij een leer-werk bedrijf in Bakkum, waarbij hij na afloop Kamervragen stelde over hoe het kabinet deze sociale ondernemingen tijdens de coronapandemie beter kan ondersteunen.

Van Dijk woont in Den Burg, op Texel, maar is daar door zijn Kamerlidmaatschap alleen in het weekend. Tijdens deze NHNEXT livestream gaat hij met ons in gesprek over bereikbaarheid en mobiliteit van de regio Noord-Holland Noord.

Samir Bashara

Samir Bashara

Wethouder gemeente Hoorn en kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks

Samir Bashara is wethouder in Gemeente Hoorn en geeft daarbij inhoud aan de portefeuilles: duurzaamheidsagenda, onderwijs & ontwikkeling, verkeer & vervoer, democratisering en P&O. Daarnaast is hij al sinds zijn zestiende lid van GroenLinks, waar hij ondertussen bestuurslid is.

Monique Stam - de Nijs

Monique Stam

Wethouder gemeente Heerhugowaard

Monique Stam is wethouder en loco-burgemeester in Gemeente Heerhugowaard. Ze geeft inhoud aan de portefeuilles: Economische Zaken, bedrijventerrein De Vaandel, Mobiliteit, Duurzaamheid, Wonen, Bereikbaarheid NHN, Stationsgebied, Stadshart, Broekhorn. Daarnaast is zij ook lid van de VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu. Hierbij is zij portefeuillehouder duurzame mobiliteit.

Friso de Zeeuw

Friso de Zeeuw

Voorzitter van het Economisch Forum

Friso de Zeeuw heeft een veelkleurige en langjarige ervaring als professional. Zijn werkvelden zijn openbaar bestuur, gebiedsontwikkeling, omgevingsrecht, ruimtelijke economie, mobiliteit, woningmarkt, grondbeleid en vastgoed. Na zijn universitaire juridische opleiding aan de Vrije Universiteit was hij wethouder van de gemeente Monnickendam en gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Daarnaast was hij beleidsadviseur en organisatieadviseur. Hij werd hoogleraar Gebiedsontwikkeling en is nu actief als adviseur en bekleedt een tiental bestuursfuncties.

ThijsPennink

Thijs Pennink

Gespreksleider

Ontwikkelingsbedrijf NHN werkt aan een economisch sterk Noord-Holland Noord. NHN is een uitvoeringsorganisatie van gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland.

niets missen?

De komende tijd zullen we de programmering aanvullen met dagelijkse livestreams over uiteenlopende onderwerpen. Wil je wekelijks de programmering per e-mail ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

over nhnext

Ondernemingen hebben nu – en voorlopig – te maken met een nieuwe realiteit waarbinnen zij moeten opereren. De continuïteit van een bedrijf, vereniging of stichting hangt meer dan ooit af van het adaptief vermogen van de organisatie. De toegang tot relevante, actuele en inspirerende informatie is daarbij cruciaal. Vanuit die gedachte is het regionaal inspiratieplatform NHNEXT ontstaan. NHNEXT is een initiatief van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord in samenwerking met regionale kennispartners. Wil je aansluiten als partner en ondernemers inspireren met jouw kennis of succesverhaal? Stuur dan een mail naar mail@nhnext.nl.

X