inspireert. live.

Regio Deal ‘Kop van Noord-Holland’

Investeren in kennis, waterstofeconomie, werkgelegenheid én innovaties.
#krachtvanderegio

Woensdag 12 mei, 16.00 uur

In de NHNEXT livestream van vandaag wordt de kijker meegenomen in de Regio Deal Maritiem Cluster ‘Kop van Noord-Holland’. Deze Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken.

Zo ook in de regio Kop van Noord-Holland. Een uniek gebied: aan drie kanten omringd door zee en volop ruimte, cultuur, polders en langgerekte stranden. Én een regio met een innovatief en sterk bedrijfsleven die bovendien volop werkgelegenheid en arbeidspotentieel biedt.

Om er goed te kunnen wonen, werken en leren zijn thema’s als innovatie, kennisontwikkeling, onderwijs en ondernemerschap belangrijk. Daarom investeren we in de Regio Deal.

Met technisch onderwijs om mensen een opleiding te kunnen laten volgen die aansluit bij de vraag van werkgevers. Met ontwikkelingen op het gebied van waterstof als energiedrager. En op het gebied van maritieme technologieën zoals drones.

Deze uitzending biedt een inkijk op het wat, hoe en wie in de Regio Deal. En alle kansen die het biedt.

Met Waronne Sint als gespreksleider en tafelgasten Mark Boerée, Judith Koning, Esther Lunenborg en Frank Brandsen. Deze programmamanagers en projectleiders vertellen ons meer over de inhoud van de Regio Deal, waarom de Regio Deal er is en waarom deze Deal zo belangrijk is voor de regio. Kijk je mee op woensdag 12 mei om 16.00 uur?

deel deze pagina:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Add to Calendar

Heb je vragen?

Stel ze hieronder:

Waronne Sint (Aangepast)

Waronne Sint

Teamleider Marketing & Public Affairs bij Ontwikkelingsbedrijf NHN

Waronne Sint is Teamleider Marketing & Public Affairs bij Ontwikkelingsbedrijf NHN, waar zo o.a. verantwoordelijk is voor NHNEXT. Normaal staat ze achter de schermen, maar speciaal voor deze gelegenheid is ze de gespreksleider van deze livestream.

Esther Lunenborg (Aangepast)

Esther Lunenborg

Projectleider waterstof vraagaggregatie en METIP bij de Regio Deal

Esther Lunenborg werkt via Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord aan twee programma’s welke onder de Regio Deal vallen. Binnen het waterstofprogramma is ze projectleider voor de vraagaggregatie en houdt ze zich bezig met het versnellen van de vraag naar waterstof in de mobiliteit. Daarnaast werkt ze ook als een van de projectleiders aan METIP waarbinnen ze zich bezig houdt met het programmamanagement. METIP staat voor Maritime Emerging Technologies Innovation Park.

Judith Koning

Judith Koning

Projectleider ‘Human Capital’ bij de Regio Deal

Judith Koning is projectleider Human Capital van de Regio Deal ‘Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland’. Via deze programmalijn zorgen we ervoor dat de bevolking van de Kop van Noord-Holland profijt heeft van de ontwikkelingen rondom de Regio Deal.

Het programma heeft de volgende ambitie. Meer jongeren, maar ook andere doelgroepen zoals werkenden (ook uit krimpsectoren), niet-werkenden en mensen van buiten de regio, kiezen voor de technische, maritieme en energiesector. Zij gaan in de regio Kop van Noord-Holland opleidingen volgen voor en werken in deze sector. Het daarvoor benodigde instrumentarium – om te kiezen voor de techniek, te leren in de techniek, te blijven ontwikkelen en te innoveren – is in 2024 gerealiseerd. Hierdoor zijn voor bedrijven de juist een goed gekwalificeerde medewerkers duurzaam beschikbaar. Deze mensen kunnen zich ook toekomstbestendig bewegen op de arbeidsmarkt.

Foto Mark Boerée 210418

Mark Boerée

Programmamanager regio deal

Als Programmamanager (en daarmee; Ambtelijk Opdrachtgever) is Mark primair verantwoordelijk voor de effectiviteit van de inzet van de financiële middelen (en legt daarover verantwoording af naar het verantwoordelijke ministerie LNV), voor de inhoud van en monitoring van voortgang in het zogenaamde Uitvoeringsplan. En het versterken van de samenhang tussen de programmalijnen onderling.

Hij betrekt de regionale bestuurders, de betrokken ministeries, ondernemers en onderwijsinstellingen bij de Regio Deal. En smeed coalities om het maximale uit deze samenwerkingen te halen door een platform te bouwen dat langer succesvol kan blijven dan de 4-jarige looptijd van de Regio Deal. Brede communicatie en verzorgen van exposure is daar een onderdeel van. Tot slot zorgt hij voor de onderlinge afstemming met andere publieke en private regionale  samenwerkingsverbanden ten behoeve van een effectieve inzet van capaciteit en middelen.     

Frank Brandsen

Frank Brandsen

Projectleider waterstof NHN bij de Regio Deal

Frank Brandsen werkt via de New Energy Coalition als projectleider waterstof Noord-Holland Noord binnen de Regio Deal ‘Kop van Noord-Holland’. Vanuit het energiebelang wordt ingezet op de ontwikkeling van een regionale waterstofeconomie. Hierbij richten we ons realiseren en testen van waterstofprojecten. Waterstof wordt immers een belangrijke energiedrager en de regio heeft goede kansen hier op in te spelen.

niets missen?

De komende tijd zullen we de programmering aanvullen met dagelijkse livestreams over uiteenlopende onderwerpen. Wil je wekelijks de programmering per e-mail ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

over nhnext

Ondernemingen hebben nu – en voorlopig – te maken met een nieuwe realiteit waarbinnen zij moeten opereren. De continuïteit van een bedrijf, vereniging of stichting hangt meer dan ooit af van het adaptief vermogen van de organisatie. De toegang tot relevante, actuele en inspirerende informatie is daarbij cruciaal. Vanuit die gedachte is het regionaal inspiratieplatform NHNEXT ontstaan. NHNEXT is een initiatief van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord in samenwerking met regionale kennispartners. Wil je aansluiten als partner en ondernemers inspireren met jouw kennis of succesverhaal? Stuur dan een mail naar mail@nhnext.nl.

X