inspireert. live.

Bedrijventerreinen: cruciaal in de energietransitie

Maandag 14 Maart, 14.00 uur

In 2030 moeten we als Nederland een CO2 reductie van 55% behalen en in 2050 geheel energieneutraal zijn. Bedrijventerreinen zijn cruciaal, zo niet onmisbaar, in de energietransitie. Er kunnen forse stappen gezet worden met betrekking tot energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Door met slimme oplossingen energie op te slaan en onderling uit te wisselen wordt het elektriciteitsnetwerk ontlast en kunnen bedrijven hun duurzame ambities realiseren, om zo bij te dragen aan de reductie van CO2.

Op verschillende bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord en de MRA zijn al grote stappen gezet om de CO2 doelstellingen te behalen. Deze koplopers dienen als voorbeeld voor andere bedrijventerreinen in de regio. In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en PHB heeft Buck Consultants International de kansen voor energietransitie op alle bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in kaart gebracht. Voor ieder bedrijventerrein in regio, in totaal 380, zijn de kansen inzichtelijk gemaakt en maatregelen en instrumenten uiteengezet waarmee ondernemers en gemeenten aan de slag kunnen. Download het onderzoek hier. 

Gemeenten en ondernemers zitten aan tafel om samen te kijken naar de mogelijkheden, succesvolle voorbeelden en beschikbare ondersteuning. Onder leiding van Thijs Pennink (Oud-directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN) gaan Tom Grootjen (Directeur SAENZ), Axel Boomgaars (Wethouder gemeente Ouder-Amstel), Sigrid van der Valk (Programmamanager duurzaamheid gemeente Medemblik), Bas Koeten (Eigenaar Bas Koeten Racing en bestuurslid stichting Energie neutrale bedrijventerreinen Westfriesland), Rob van der Wal (Eigenaar CirCoPack en bestuurslid Ondernemend Heiloo), Nico Meester (Programmamanager Ontwikkelingsbedrijf NHN) en Frans van der Beek (Programmamanager PHB) het gesprek aan.

deel deze pagina:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Add to Calendar

Heb je vragen?

Stel ze hieronder:

meer weten over het verduurzamen van bedrijventerreinen in jouw regio?


Westfriesland
Duurzaam ondernemersloket Westfriesland
info@duurzaamondernemersloket.nl

Metropoolregio Amsterdam
PHB
f.vanderbeek@sadc.nl

Overige regio NHN
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
nmeester@nhn.nl 

Thijs-2

Thijs Pennink

Oud-directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Ontwikkelingsbedrijf NHN helpt ondernemers en werkt samen aan een economisch sterk Noord-Holland Noord. Inmiddels heeft Thijs afscheid genomen van Ontwikkelingsbedrijf NHN als directeur maar blijft hij zich inzetten rondom energietransitie en innovatie in de regio.
cropped-favicon.jpg

Tom Grootjen

Directeur energie coöperatie SAENZ

SAENZ is een lokale energie coöperatie van, voor en door bedrijven, gevestigd in Zaanstad-Noord, Zaanstad-Zuid en Wormerland. SEANZ ondersteunt en ontzorgt bedrijven op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen. Sinds 2016 is Tom directeur van SAENZ.
Axel Boomgaars_VK1

Axel Boomgaars

Wethouder Gemeente Ouder-Amstel

Sinds 2018 is Axel wethouder bij Gemeente Ouder-Amstel waar hij onder andere Milieu en Duurzaamheid, Economische Zaken, Openbare Ruimte en het bouwproject Werkstad OverAmstel in zijn portefeuille heeft. Ook is hij betrokken bij de verduurzaming van de bedrijventerreinen in Ouder-Amstel.

Sigrid van der valk

Sigrid van der Valk

Programmamanager duurzaamheid Gemeente Medemblik

Als programmamanager duurzaamheid houdt Sigrid zich bezig met het opstellen en uitvoeren van duurzaamheidsprogramma’s bij de gemeente Medemblik. Het verduurzamen van de bedrijventerreinen in de regio valt hier onder andere onder, waar zij een meerjarig uitvoeringsprogramma voor heeft opgesteld.

cropped-favicon.jpg

Bas Koeten

Eigenaar Bas Koeten Racing en bestuurslid stichting Energie neutrale bedrijventerreinen Westfriesland

Met zijn bedrijf Bas Koeten Racing verzorgt Bas elk onderdeel van een succesvol race-evenement. Ze zijn daarbij koploper op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en ondernemen met oog voor milieu. Daarnaast zet hij zich in voor energie neutrale bedrijven terreinen in westfriesland.

rob

Rob van der Wal

Eigenaar CiRoPack en bestuurslid Ondernemend Heiloo

CiRoPack is totaalleverancier voor (kartonnen) verpakkingen en POS-materiaal. Duurzaam en milieubewust ondernemen zijn hierbij zeer belangrijk. Daarnaast is hij bestuurslid bij ondernemersvereniging Ondernemend Heiloo.

Nico Meester_MG_2309_NL

Nico Meester

Projectmanager Energietransitie bedrijventerreinen bij Ontwikkelingsbedrijf NHN

Nico heeft veel ervaring op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Bij het Ontwikkelingsbedrijf NHN richt hij zich op het verduurzamen van bedrijventerreinen en in het bijzonder op het opzetten van collectieven om energiemaatregelen te treffen in het kader van de energietransitie.

cropped-favicon.jpg

Frans van der Beek

Programmamanager PHB

PHB is gericht op de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In de MRA zijn er circa 280 bedrijventerreinen met enorme potentie op het thema duurzaamheid (energietransitie, circulariteit, biodiversiteit etc.)

niets missen?

De komende tijd zullen we de programmering aanvullen met dagelijkse livestreams over uiteenlopende onderwerpen. Wil je wekelijks de programmering per e-mail ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

over nhnext

Ondernemingen hebben nu – en voorlopig – te maken met een nieuwe realiteit waarbinnen zij moeten opereren. De continuïteit van een bedrijf, vereniging of stichting hangt meer dan ooit af van het adaptief vermogen van de organisatie. De toegang tot relevante, actuele en inspirerende informatie is daarbij cruciaal. Vanuit die gedachte is het regionaal inspiratieplatform NHNEXT ontstaan. NHNEXT is een initiatief van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord in samenwerking met regionale kennispartners. Wil je aansluiten als partner en ondernemers inspireren met jouw kennis of succesverhaal? Stuur dan een mail naar mail@nhnext.nl.

X