inspireert. live.

Feeding the Future

Ondernemen, werken, leren en innoveren in Greenport NHN

DONDERDAG 15 oktober 14.00 uur

Van 10 t/m 17 oktober 2020 wordt de Dutch Food Week gehouden. Een week lang staat genieten van voeding, voedselproductie en innovatie centraal. Partijen uit de foodsector delen hun enthousiasme, kennis en kunde en laten zien hoe zij werken aan de productie, distributie en ontwikkeling van ons voedsel.

Vanuit de regio gaan Rien van Tilburg, Hans Huibers en Hans Boshuizen hierover met elkaar in gesprek. Onder andere het NH Food project komt aan bod, wat gaat over de vraag naar meer en breder opgeleide groen- en technische medewerkers in de agri-food sector. Hoe wordt hier invulling aan gegeven? En wat is het belang van goede scholing en innovaties in deze sector?

Heb je vragen?

Stel ze hieronder:

Rien van Tilburg goed

Rien van Tilburg

Voorzitter College van Bestuur Clusius College & voorzitter stichtingsbestuur Greenport NHN

Rien van Tilburg is als voorzitter van het College van Bestuur verbonden aan het Clusius College en stond mede aan de basis van Greenport NHN. Hij is sinds enkele jaren voorzitter van het stichtingsbestuur Greenport NHN. In Greenport Noord-Holland Noord werken ondernemers, overheid en kennisinstellingen regionaal aan gemeenschappelijke opgaven die bijdragen aan een toekomstbestendige agribusiness. Als je Rien hoort praten dan weet je het meteen: hij heeft een groen hart dat klopt voor groen onderwijs.

hans

Hans Huibers

Frontier NMK Esbaco, voorzitter Westfriese Bedrijvengroep, lid stuurgroep NH Food en mede-oprichter FICA

Hans Huibers is sinds 2016 voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep en daarnaast frontier strategie & ontwikkeling bij NMK Esbaco. Ruim duizend Westfriese ondernemers hebben zich verenigd in de WBG. Als lid van de stuurgroep NH Food maakt hij zich sterk voor meer en breder opgeleide groen- en technische medewerkers in de agrifood sector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.
Hans Boshuizen goed

Hans Boshuizen

COO van G. Kramer & Zonen Beheer BV

Hans Boshuizen is COO van G. Kramer & Zonen Beheer BV en was tot februari 2018 algemeen directeur van Koninklijk Vezet BV in Warmenhuizen. Koninklijk Vezet is onderdeel van GKZB BV en is Europa’s grootste op het gebied van gemaksgroente, gesneden fruit, salades en koelverse maaltijden. Vezet heeft een goede band met lokale overheden en krijgt positieve feedback over de betekenis van het bedrijf voor de omgeving. Uit de contacten blijkt duidelijk dat Vezet gewaardeerd wordt om de economische bijdrage aan de regio en de samenwerking met lokale agrarische bedrijven. Zeker voor de kleinere plaatsen is de aanwezigheid van groot belang, vooral vanwege het brede aanbod aan werkgelegenheid en de interne opleidingsmogelijkheden. Ook is Vezet een aantrekkelijke stage-, leer- en werkplek voor jongeren. Het biedt arbeidsplaatsen aan laag opgeleiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
monique-square

Monique Ooms

Communicatieadviseur, gespreksleider

Monique Ooms is van alle markten thuis. Ze is van huis uit communicatieadviseur, maar heeft zich van daaruit gespecialiseerd tot gespreksleider, debatleider, dagvoorzitter, interviewer, presentator en tekstschrijver. Ze werkt voor opdrachtgevers uit uiteenlopende sectoren waar zij door haar natuurlijke nieuwsgierigheid kennis vergaarde over een groot aantal onderwerpen. Speciaal voor NHNEXT is zij gespreksleider bij deze livestream over de Dutch Food Week.

niets missen?

De komende tijd zullen we de programmering aanvullen met dagelijkse livestreams over uiteenlopende onderwerpen. Wil je wekelijks de programmering per e-mail ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

over nhnext

Ondernemingen hebben nu – en voorlopig – te maken met een nieuwe realiteit waarbinnen zij moeten opereren. De continuïteit van een bedrijf, vereniging of stichting hangt meer dan ooit af van het adaptief vermogen van de organisatie. De toegang tot relevante, actuele en inspirerende informatie is daarbij cruciaal. Vanuit die gedachte is het regionaal inspiratieplatform NHNEXT ontstaan. NHNEXT is een initiatief van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord in samenwerking met regionale kennispartners. Wil je aansluiten als partner en ondernemers inspireren met jouw kennis of succesverhaal? Stuur dan een mail naar mail@nhnext.nl.

X